Oglas o prodaji zemljišta

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.519/6, „Bešleme„ , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 6904 m2 i k.č.1244/4, „Bešleme i Dubočice , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 5183 m2 , u svrhu izgradnje poslovnog objekta. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 15. siječnja 2016. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12 sati.