Oglas o prodaji dva građevinska zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji dva građevinska zemljišta u naseljenom mjestu Livno putem javnog nadmetanja – licitacije. Prodaja parcela u svrhu izgradnje poslovnog objekta izvršit će se 10. studenog u vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 9 sati i 30 minuta i u 12 sati i 30 minuta. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnim novinama (Večernji list izdanje za BiH od 12. studenog). Potpuni tekst oglasa objavljen je u privitku.