Natječaj za izdavanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove općine Livno, raspisuje

N A T J E Č A J
za izdavanje poslovnih prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda

1. Izdaju se u zakup poslovni prostori na Zelenoj tržnici:
- poslovni prostor br.3,8 i 10 u pov.od po 10 m2 , početne zakupnine u iznosu od 91,00 KM mjesečno,
- poslovni prostor br.4 i 7 u pov.od po 15 m2 ,početne zakupnine u iznosu od 136,50 KM mjesečno,
- poslovni prostor br.9 u pov.od 11 m2 , početne zakupnine u iznosu od 100,10 KM mjesečno.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od 50% od početne cijene na račun kod INTESA SANPAOLO BANKE BiH
Poslovnica Livno br. 1549995000000368 za Proračun OV.

3. Na natječaju ne mogu sudjelovati osobe kao i članovi uže obitelji istih koje imaju dug prema Općini Livno po osnovu zakupa.

4. Zatvorene koverte sa ponuđenim cijenama i dokaz o uplaćenoj jamčevini predaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave natječaja, zaključno sa 14.11.2016.god. u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove isključivo putem prijemne kancelarije Općine Livno,Trg branitelja 1.

5. Ako dva ili više ponuđača ponude isti iznos, pravo prvenstva pripada onom ponuđaču koji je prije predao ponudu.

6. Ponuda mora sadržavati: ime i prezime ponuđača, odnosno naziv pravne osobe s adresom i fotokopijom izvatka iz sudskog registra.

Na koverti naznačiti - PONUDA NA OGLAŠENI NATJEČAJ - s naznakom broja poslovnog prostora

7. Nakon provedenog natječaja sa najpovoljnijim ponuđačem Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove zaključuje ugovor o zakupu najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana provedenog natječaja. U protivnom se smatra da je zakupoprimatelj odustao od ponude, te gubi pravo na povrat jamčevine.

8. Budući zakupoprimatelj poslovnog prostora ima obvezu po zaključenju ugovora uplatiti zakupninu unaprijed za ugovoreni period.

9. Otvaranje ponuda obavit će se dana 15.11.2016.godine, u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ,soba br. 22 sa početkom u 9,00 sati.

10. Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno , soba br. 22 ili na telefon br. 206 – 224.

   POMOĆNIK NAČELNIKA

Ivanka Karaula dipl. ing. građ.