Oglas za prodaju građevinskog zemljišta u Livnu

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu „Matin pod“ putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 355/18 Gradilište, neplodno, upisano u zk. ul. 934, k.o. Livno, u površini od 1000 m2 . Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja – licitacije 27. veljače 2017. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12 sati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Oglas je objavljen u Večernjem listu, izdanju za bih, 1. veljače. Sve informacije u svezi licitacije mogu se dobiti u Službi za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina svakim radnim danom od 9 do 15 sati u sobi broj 26 ili na telefon broj 034/206-220.

 

Prilog:
Download this file (OGLAS- prodaja zemljista.doc)OGLAS- prodaja zemljista.doc[ ]50 kB