Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja, medija, u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, te imaju sjedište na području općine Livno, a čiji će se projekti realizirati u interesu građana općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Livno ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Livno i na službenoj web stranici.