Potpisan ugovor za projekt "Utopljavanje zgrade OŠ Ivan Goran Kovačić"

fasadaigk1Načelnik Općine Livno Luka Čelan potpisao je ugovor o sufinanciranju radova na projektu „Utopljavanje zgrade OŠ Ivan Goran Kovačić“ s federalnim ministrom prostornog uređenja Josipom Martićem. Ukupna vrijednost projekta je 117.000, 00 konvertibilnih maraka. Od strane ministarstva odobreno je 50.000,00 maraka, a ostatak sredstava bit će osiguran kroz proračun Općine Livno. Načelnik Čelan je izrazio zadovoljstvo suradnjom na spomenutom projektu. „Ovo je nastavak realizacije projekata u Općini Livno koji se odnose na uštedu energije i utopljavanje zgrada.

Posebno smo zadovoljni s činjenicom da ćemo kroz ovaj projekt u potpunosti završiti obnovu zgrade OŠ Ivan Goran Kovačić. Poznato vam je da smo na toj zgradi do sada izmijenili pokrov i da su u potpunosti izmijenjeni otvori. Također smo riješili pitanje grijanja kroz priključenje na gradsku toplanu. Suradnja s višim razinama vlasti za općinsku razinu itekako je važna i nadam se da će ta suradnja i u budućnosti biti od koristi po lokalnu zajednicu“, kazao je načelnik Čelan.

Spomenuti Ugovor potpisan je sukladno Odluci Vlade FBiH o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava ''Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - za projekte utopljavanja zgrada radi uštede energije'' utvrđenog Proračunom FBiH za 2017. godinu.