U srijedu 4. listopada sjednica Općinskog vijeća Livna

vijece17U srijedu 4. listopada 2017.godine održat će se deseta po redu sjednica Općinskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog odluke o pristupanju izmjeni regulacijskog plana područja Brina i Cementara, prijedlog odluke o održavanju dječjih i sportskih igrališta u općini Livno te prijedlog odluke o izmjenama odluke o uvjetima, načinu i visini naknade za postavljanje ili popravak podzemnih i nadzemnih instalacija u općini Livno. Kompletan tekst dnevnog reda je u privitku.