Javni poziv zdravstvenim ustanovama za su/financiranje projekata

obavijestOpćinski načelnik raspisuje javni poziv zdravstvenim ustanovama za financiranje/sufinanciranje projekata. Financijska potpora namijenjena je za financiranje/sufinanciranje projekata koji se odnose na poboljšanje i dostupnost primarne zdravstvene zaštite na području općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Livno ili na web stranici www.livno.ba Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se do 3. studenog 2017. godine.