Javni poziv za imenovanje vanjskih članova povjerenstava OV Livna

obavijestPovjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Općinskog vijeća Livno objavljuje javni poziv za imenovanje vanjskih članova povjerenstava Općinskog vijeća Livna. Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenim kuvertama Povjerenstvu za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Općinskog vijeća Livno putem prijamnog ureda šalter sale Općine Livno ili putem pošte. Prijave za vanjskog člana podnose se u roku od petnaest dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno. Kompletan tekst poziva je u privitku.