Oglas o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 1248/1, Bešleme, Gradilište, upisano u zk.ul. 2189, k.o. Kablići u površini od 6388 m2, na području Regulacijskog plana „Rasadnik“ u naseljenom mjestu Livno.Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje proizvodno-poslovnog objekta. Grafički prilog parcele koja je predmet prodaje može se pogledati na oglasnoj ploči u zgradi Općine. Ko pletan tekst oglasa je u privitku.

 

Prilog:
Download this file (OGLAS-RASADNIK.doc)OGLAS-RASADNIK.doc[ ]54 kB