Natječaj za izbor ravnatelja Centra za socijalni rad Livno

obavijestGradonačelnik Grada Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Centra za socijalni rad Livno. Ravnatelj Centra za socijalni rad Livno ima položaj i ovlasti tijela upravljanja i rukovođenja, te obavlja poslove utvrđene Zakonom o socijalnoj skrbi Imenuje se na mandatni period od četiri godine i ista osoba može se ponovno imenovati na dužnost ravnatelja. Prijave u zatvorenoj kuverti potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“. Kompletan tekst natječaja je u privitku.