Natječaj za ustupanje ribolovnih zona

obavijestSlužba za gospodarstvo i inspekcijske poslove Grada Livna raspisuje natječaj za ustupanje na korištenje ribolovne zone na području grada Livna. Ribolovna zona grada Livna ustupa se na korištenje uz naknadu pravnoj ili fizičkoj osobi, odnosno udruzi ili organizaciji športskih ribolovaca (u daljnjem tekstu: korisniku), za obavljanje športskorekreacijskog ribolova to na rijekama Sturbi, Žabljaku i Bistrici, jezerima Mandek I Lipa I kanalima Drinovac, Sturba, Jagme I Lipa. Ribolovna zona ustupit će se korisniku na temelju predočenog programa gospodarenja ribolovnom zonom. Detaljan tekst natječaja je u privitku.