Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna

obavijestPovjerenstvo za javna priznanja Gradskog vijeća Livno, objavljuje javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Livna. Grad Livno dodjeljuje javna priznanja za:

  • Počasni građanin Grada Livno
  • Plaketa "Grb Grada Livno"
  • Zahvalnica Grada Livno

Kriteriji za dodjelu javnih priznanja, način prijave i rok prijve, kao i kompletan tekst odluke i javnog poziva nalaze se u privitku.