Završena izgradnja kanalizacije na staroj Brini

Završeni su radovi na izgradnji dijela kanalizacije u naselju stara Brina. Izvršeni su potrebni iskopi i postavljene cijevi koje su priključene na glavnu kanalizacijsku mrežu. Sredstva za ovaj projekt osigurao je Grad Livno a njegova vrijednost je 65.470,21 konvertibilnu marku. Projektom je obuhvaćeno oko trideset kućanstava i time je završen veći dio izgradnje kanalizacijske mreže u jednom od najvećih naselja u gradu Livnu.

kanalizacija brina1  kanalizacija brina 2  kanalizacija brina 3