Pedeset tisuća maraka za projekt postavljanja fasade na OŠ Fra Lovro Karaula

130920181 13092018213092018

 

 

 

 

 

Gradonačelnik Livna Luka Čelan u Sarajevu je potpisao ugovor o sufinanciranju radova za Projekt energetske učinkovitosti s ministrom Federalnog ministarstva prostornog uređenja Josipom Martićem. Riječ je o projektu postavljanja fasade na zgradu Osnovne škole Fra Lovro Karaula. Iznos sredstava koji je odobren Gradu Livnu za tu namjenu je 50.000, 00 konvertibilnih maraka.

Preostali dio potrebnih sredstava za postavljanje fasade na školi Fra Lovro Karaula osigurat će Grad Livno.

„ Ovakav način suradnje s višim razinama vlasti je od velike koristi lokalnim zajednicama. Grad Livno je započeo s projektima koji se odnose na radove u zgradi škole Fra Lovro karaula. Pri kraju je kompletno uređenje sanitarnih čvorova nakon čega ćemo započeti i s radovima na postavljanju fasade“, kazao je gradonačelnik Čelan.

Ugovor o sufinanciranju radova za projekt Utopljavanja Osnovne škole Fra Lovro Karaula potpisan je sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije“.