U Livnu otvoren dnevni centar za djecu i omladinu

dn centar3U Livnu je u sklopu proslave 28. rujna Dana Grada, svečano otvoren Dnevni centar za djecu i omladinu. Riječ je o projektu Pravda za svako dijete kojega u nekoliko gradova i općina Bosne i Hercegovine provodi UNICEF u suradnji sa švedskom agencijom za razvoj, švicarskom vladom, nadležnim resornim ministarstvima i institucijama na državnoj, entitetskoj i županijskoj razini, te Centrom za ljudska prava u Mostaru. Među odabranim gradovima za implementiranje projekta je i Livno. Sve okupljene na otvorenju centra pozdravio je livanjski gradonačelnik Luka Čelan kazavši da će dnevni centar biti od velike pomoći obrazovnim institucijama u gradu Livnu.

„Osnovna zadaća jedinice lokalne samouprave, pored odgovornosti prema javnom dobru, solidarnosti, održivom razvitku, socijalnoj osjetljivosti, skrbi  prema potrebitima, jest svakako i briga o djeci. Sa ovim današnjim započinjanjem rada dnevnoga centra za djecu i omladinu pružamo mogućnost kvalitetnijeg odrastanja i ispunjavanja svakodnevnih obveza djece školskog uzrasta“, kazao je gradonačelnik Čelan i dodao: „Hvala svima koji su sudjelovali u ovom projektu, Centru za ljudska prava u Mostaru, UNICEF-u, kao i švedskoj agenciji za razvoj i švicarskoj Vladi. Zahvaljujem i Vladi Hercegbosanske županije na uključenju u projekt kao i resornom ministarstvu. Onima koji će svakodnevno biti uključeni u funkcioniranje ovog centra želim što uspješniji rad s porukom da će im Grad Livno i dalje biti na usluzi“, zaključio je Čelan i uz želju za uspješan rad dnevni centar proglasio otvorenim.

dn centar2 dn centar1

U ime Centra za ljudska prava iz Mostara nazočne je pozdravila direktorica Rebeka Kotlo. Zahvalila je Gardu Livnu na suradnji i izrazila svoje uvjerenje u uspješnost rada dnevnoga centra na dobrobit kako djece tako i njihovih roditelja.

„Dnevni centar namijenjen je maloljetnicima u riziku, kao i maloljetnicima koji pokazuju neke od asocijalnih oblika ponašanja“, kazala je između ostaloga voditeljica nevladine organizacije „La vie“ Ankica Baković uz čiju pomoć će, i uz pomoć stručno osposobljenog kadra centar i raditi. Kroz njegov rad djeci će biti omogućena poticajna i kreativna sredina za izvršavanje školskih obveza, pružanje instrukcija iz pojedinih predmeta, učenje poželjnih oblika ponašanja kroz igru, kreativno izražavanje, savjetodavni rad, druženje s vršnjacima u nadziranoj okolini te kreativno ispunjavanje slobodnog vremena.