Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Crna stina, k.o.Žabljak i zemljišta na lokalitetu Čelebić, k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja nekretnina oglasa obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 26. i 27. lipnja 2019. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.