Javni poziv za potporu projektima mladih

obavijestObjavljuje se Javni poziv za prikupljanje prijava projekata mladih koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna u 2020. godini, ekonomski kod 614311 - „Potpore projektima mladih“.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju uredno registrirane udruge čiji će se projekti realizirati u interesu mladih grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinom slučaju.

Financijska potpora namijenjena je za sufinanciranje udruga čiji se programi/ projekti odnose na:

  • zaštitu i promicanje prava mladih,
  • podršku inicijativama mladima,
  • podršku obrazovanju mladih.

Detaljne informacije javnog poziva nalaze se u prilogu kao i obrazac za prijavu projekata.