Završeno asfaltiranje Sirarske ulice u Livnu

Završeni su radovi na rekonstrukciji Sirarske ulice u Gospodarskoj zoni Jug u Livnu. Riječ je o prometnici koja se proteže s Avenije dr. Franje Tuđmana u spomenutu zonu prema Mušića selu. Ovim je Grad Livno dobio još jednu prometnicu sa svim pratećim sadržajima. Izgradnjom ovakve prometnice stvoreni su preduvjeti za širenje Gospodarske zone Jug. Preostali su radovi na postavljenju rasvjete te sadnja drveća što će uslijediti uskoro.

SIRARSKA FINIS1  SIRARSKA FINIS3

SIRARSKA FINIS4  SIRARSKA FINIS 2