Natječaj za članove UV DV Pčelice Livno

obavijestGradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Pčelice“ iz reda osnivača. U Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Pčelice“ u Livnu biraju se tri člana u ime osnivača. Upravno vijeće Ustanove ima položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavlja poslove utvrđene zakonom i Statutom ustanove. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine i imaju pravo na naknadu sukladno Zakonu i odlukama Gradskog vijeća. Kompletan tekst natječaja je u privitku.