Radovi na postavljanju fasade na dvorani IGK škole

igk dvorana1  igk dvorana2  dvorana igk2

Na sportskoj dvorani Osnovne škole Ivan Goran Kovačić započeli su radovi na postavljanju fasade. Ugovor za izvođenje spomenutih radova u ime investitora Grada Livna potpisao je gradonačelnik Luka Čelan. Nakon provedene procedure postupka javne nabave sukladno Zakonu o javnim nabavkama Federacije BiH potpisan je ugovor s izvođačem radova "Intertrgovina" čija ponuda je bila najpovoljnija. Vrijednost ugovorenih radova je 80.147,07 konvertibilnih maraka. Osim postavljanja fasade na dvorani ugovorenim radovima predviđena je i rekonstrukcija krovišta objekta koji se nalazi između zgrade škole i dvorane kao i zamjena otvora na tom objektu. Rok izvođenja radova je šezdeset dana.