Javni poziv za najam drvenih kućica

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna, objavljuje javni poziv za davanje u zakup drvenih montažnih kućica prikupljanjem pismenih ponuda. Predmet javnog poziva je davanje u zakup pet drvenih montažnih kućica za prodaju prehrambenih proizvoda (slana jela, slastice, napitci i sl.), za sadržaje namijenjene djeci, prodaju rukotvorina, suvenira i sl. i usluga na lokacijama: Ulica kneza Mutimira i Trg kralja Tomislava u Livnu.