Oglas o prodaji zemljišta u livanjskom Rasadniku

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao a) k.č.519/6, „Bešleme“, gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 6904 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/2 k.o. Zastinje) i b) k.č.519/24, „Bešleme i Dubočice , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 5183 m2 ( katastarskom operatu parcela je označena kao k.č. 15/1/3 k.o. Zastinje), u svrhu izgradnje poslovnih objekata. Kompletan tekst natječaja je u privitku. U dnevnom tisku objavljen je 17. lipnja.