Javni poziv za dodjelu pčelinjih društava

obavijestGrad Livno u suradnji sa humanitarnom organizacijom „MAID“ i Udrugom pčelara „Li-Vrisak“ objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu 100 pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo. Projekt sufinanciraju Grad Livno, MAID, Li-Vrisak i krajnji korisnik. Svakom korisniku dodjeljuje se deset pčelinjih društava (pet u 2021. godini i 5 u 2022. godini) sa opremom za bavljenje pčelarstvom (košnice sa 3 nastavka, satne osnove, matične rešetke, inox vrcaljka i ostali repromaterijal). Rok za prijavu zainteresiranih je 21. Travnja 2021. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.