Pokrenuta izrada Strategije razvoja Grada Livna 2021./2027.

obavijestGradonačelnik  Grada Livna, Darko Čondrić, je donio Odluku o pristupanju izradi Strategije razvoja Grada Livna za planski period 2021.-2027. godine te Rješenje o uspostavi Razvojnog tima Grada Livna. Odluka i rješenjesu doneseni sukladno Zakonu o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH te Uredbi o izradi strateških dokumenata, a u okviru projekta integriranog razvoja ILDP Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH i Vlade Švicarske.

Otvoreno Livanjsko kulturno ljeto 2021.

img0449Svečanošću otvorenja započela je manifestacija Livanjsko kulturno ljeto 2021. u organizaciji Grada Livna. Na ljetnoj pozornici u Gradskom parku nastupili su članovi Gradske limene glazbe Hrvatskog kulturno umjetničkog društva Dinara nakon čega je uslijedilo obraćanje gradonačelnika Darka Čondrića. Pozdravio je sve okupljene kao i uzvanike ta kazao da mu je velika čast obratiti se u ime organizatora na početku manifestacije, koja se održava devetu godinu za redom i koja je već tradicionalna u gradu Livnu.

Obavijest iz JP Ceste FBiH

obavijestObavještava se javnost da će nacrt dokumenta ažurirani akcijski plan preseljenja (RAP) za projekt „Sanacija šteta od poplava i modernizacija“ magistralnih cesta u federaciji Bosne i Hercegovine biti izložen na javni uvid petnaest dana u vremenskom razdoblju od 2. do 16. kolovoza. Obavijest je iz JP Ceste FBiH, Institut za građevinarstvo „IG“ doo, Banja Luka. Detalji obavijesti su u privitku.