Obavijest nositeljima poljoprivrednih gospodarstava

obavijestObavještavaju se nositelji poljoprivrednih gospodarstava sa područja općine Livno koji su upisani u registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, da su dužni ažurirati podatke na poljoprivrednom zemljištu, kao i brojnom stanju i kategorijama stočnog fonda, do 31.03. 2016. godine, za tekuću godinu.

Javni poziv za člana etičkog povjerenstva

obavijestPovjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna pitanja Općinskog vijeća Livna objavljuje javni poziv za imenovanje vanjskog člana etičkog povjerenstva. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči Općine Livno. Kompletni tekst javnog poziva je u privitku.

Oglas o prodaji zemljišta

Općina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji nekretnine putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č.519/6, „Bešleme„ , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 6904 m2 i k.č.1244/4, „Bešleme i Dubočice , gradilište, neplodno, upisano u zk.ul.2189, k.o. Kablići u površini od 5183 m2 , u svrhu izgradnje poslovnog objekta. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, 15. siječnja 2016. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12 sati.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic