Poziv gospodarstvenicima za sudjelovanje na mostarskom sajmu

sajam mostarPozivaju se gospodarstvenici s područja općine Livno koji su zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda na 21. Međunarodnom sajmu gospodarstva Mostar 2018., koji će se održati od 10 travnja do 14. travnja 2018. godine, da se jave u Službu za gospodarstvo i inspekcijske poslove ( ured br. 13 ili na broj tel. 206-232 ) do 12. ožujka 2018. godine.    

Produženje važenja registriranih redova vožnje

obavijestSukladno odredbi članka 24. stavak 2. , i članka 25. stavak 1. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 28/06, 2/10), te članka 200. Zakona o upravnom postupku („ Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98, 48/99), Služba za gospodarstvo inspekcijske poslove Općine Livno d o n o s i

 

R J E Š E N J E
o produženju važenja registriranih redova vožnje
na općinskim autobusnim linijama

Ponovni oglas o prodaji parcela na Vagnju

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje ponovni oglas o prodaji nekretnina putem javnog nadmetanja-licitacije na području Regulacijskog plana „Vaganj“. Građevinske parcele su upisane u zk. ul. 1643, k.o. Prolog, a locirane su na području obuhvata Regulacijskog plana „Vaganj“. Prodaja parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje stambenih objekata-vikendica, 13. ožujka 2018. godine u velikoj vijećnici zgrade Općine Livno (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,30 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u Večernjem listu, izdanje za BiH. Kompletan tekst oglasa je u privitku.