Obavijest o imenovanju članova NO JP Komunalno

obavijestNa temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupaka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), a u svezi sa člankom 15. Statuta JP Komunalno d.o.o. Livno, nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Općinski načelnik je donio Rješenje o imenovanju kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Komunalno d.o.o. Livno. Obavijest o istom je u privitku.

Obavijest o imenovanju NO Javnog poduzeća RTV Livno

obavijestNa temelju članka 12.stavak 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13), članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupaka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), a u svezi sa člankom 10. Statuta JP RTV Livno („Sl. glasnik Općine Livno“, broj: 6/08), nakon provedenog postupka Javnog natječaja, Općinski načelnik je donio Rješenje o imenovanju slijedećih kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV LIVNO d.o.o.

1. Matea Trboglav
2. Luca Jolić
3. Emira Hodžić
4. Tadija Jukić
5. Dragan Vujanović

Sukladno članka 16. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Sl. novine FBiH“, br. 34/03 i 65/13),

Natječaj za najam poslovnih prostora

obavijestSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Općine Livno, raspisuje natječaj za izdavanje poslovnih  prostora u zakup prikupljanjem pismenih ponuda. Otvaranje ponuda obavit će se 15. rujna 2017.godine u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove ured broj 22 s početkom u 9 sati. Sve informacije u vezi s natječajem mogu se dobiti u nadležnoj službi ili na broj 206 224.