Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona, putem javnog nadmetanja-licitacije .Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 161/31, Gradilište, upisano u zk.ul. 3343, k.o. Livno, u površini od 2459 m2, u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 7. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12,00 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list izdanje za BiH). Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na 18. kolovoza 2017.godine u periodu od 10 do 14 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Započela izgradnja propusta na potoku Brina

propust brinaZapočeli su radovi na izgradnji propusta na potoku Brina kod Franjevačkog muzeja i galerije Gorica. Investitor je Općina Livno a izvođač radova Livnoputovi. Ugovor u vrijednosti od 179.055,74 konvertibilne marke potpisao je načelnik Općine Livno Luka Čelan. Izgradnjom spomenutog propusta bit će riješen problem protoka slivnih voda. Naime, uslijed velikih oborina na spomenutom dijelu dolazilo je do izlijevanja potoka Brina i plavljenja okolnog područja. Radovi bi trebali biti završeni u idućih mjesec i pol dana. Za vrijeme izvođenja radova promet s Brine odvijat će se u pravcu sportske dvorane.

Oglas o prodaji građevinskog zemljišta na Begovači

obavijestSlužbe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Livno objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača , putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 3/41, Gradilište, upisano u zk.ul. 1478, k.o. Potočani, u površini od 4464 m2, na području obuhvaćenom planom parcelacije Gospodarska zona Begovača. Prodaja navedene parcele izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje poslovnog objekta za proizvodnu djelatnost. Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina 3. kolovoza2017.godine u periodu od 10 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno“. Ovaj oglas objavljen je na oglasnoj ploči i službenoj web stranici Općine Livno, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama. Kompletan tekst oglasa je u privitku.