Centar za socijalni rad - Javni poziv

obavijestNa temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/18). Centar za socijalni rad Livno,S.S.Kranjčević 11., objavljuje

JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva:
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-poduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku.
Pravo sudjelovanja:
Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Da su kod nadležnog tijela registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;

2. Da imaju plan i program rada s malodobnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;

Natječaj za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika javnih priznanja Grada Livna

obavijestTim za odabir idejnog rješenja za javna priznanja Grada Livna raspisuje javni natječaj za izradu idejnog rješenja izgleda i oblika Javnih priznanja Grada Livna. Predmet Javnog natječaja je izrada idejnih rješenja Javnih priznanja Grada Livna počasni građanin Grada Livna (Povelja i medalja), plaketa „Grb Grada Livna“ ( Plaketa i svečana diploma), zahvalnica Grada Livna ( Zahvalnica i značka). Cilj provedbe natječaja je iznalaženje najboljih oblikovnih rješenja za javna priznanja Grada Livna. Prijave na natječaj mogu se podnijeti do 20. srpnja 2018.godine koji je ujedno i posljednji dan prijave. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. U privitku je kompletan tekst natječaja.

U četvrtak i petak sjednice Gradskog vijeća Livna

vijece17U četvrtak 5. i petak 6. srpnja bit će održane sjednice Gradskog vijeća grada Livna. Na dnevnom redu sjednica su, između ostaloga, prijedlog Odluke o pristupanju izmjeni Prostornog plana područja Grada Livna, prijedlog Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Livna, prijedlog Odluke o pokretanju postupka revizije integrirane Strategije razvoja Grada Livna 2014-2023 te nacrt Odluke o naknadama za usluge pružanja pravne pomoći. Kompletan dnevni red obiju sjednica je u privitku.