Natječaj za izbor i imenovanje članova NO JP "Komunalno" d.o.o. Livno

Načelnik Općine Livno objavljuje Javni natječaj za izbor i imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP „Komunalno“ d.o.o. Livno. Objavljuje se javni natječaj za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i četiri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Komunalno" d.o.o. Livno. Prijave u zatvorenoj kuverti dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objave u Službenim novinama Federacije BiH. Kompletan tekst javnog natječaja je u privitku.

Javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija s područja Općine Livno

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu udruga i drugih nevladinih organizacija i asocijacija sa područja općine Livno za 2017. godinu. Pravo sudjelovanja ostvaruju udruge i druge nevladine organizacije i asocijacije s područja općine Livno koje su registrirane i djeluju na području općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na prijavnom obrascu koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima općine Livno, ili na općinskoj web stranici. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informiranja i na službenoj web stranici Općine Livno.

Poziv dobitnicima stipendija na potpisivanje ugovora

obavijest

Pozivaju se dobitnici stipendija Općine Livno za akademsku 2016./2017. godinu, i to u kategoriji uspješnih i darovitih studenata i kategoriji studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja, na potpisivanje ugovora u ponedjeljak 12. lipnja 2017. godine u zgradi Općine u maloj vijećnici (br.50) s početkom u devet sati.