U četvrtak sedma sjednica Općinskog vijeća Livna

vijece novoU četvrtak 1. lipnja bit će održana sedma sjednica Općinskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je, između ostaloga, prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana „Livno 2000“, prijedlog Odluke o pristupanju izradi Urbanističkog projekta „CENTAR III“ kao i izvješće o radu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno za 2016.godinu, izvješće o radu Javnog poduzeća „Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno za 2016.godinu te izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Livno za 2016.godinu.

Ponovljeni javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane skupine žena

usaid                       grb livna4

Općinski načelnik Općine Livno objavljuje ponovljeni javni poziv za financiranje biznisa za marginalizirane skupine žena. Program podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa usmjeren je na poticanje žena da same osnivaju poduzeća ili obrt. Kompletan tekst poziva, kao i naputak i prijavni obrasci su u privitku.