Posjet predstavnika mađarskog veleposlanstva u BiH Livnu

madjaricaU radnom posjetu Općini Livno boravila je ekonomska savjetnica u Veleposlanstvu Mađarske u Bosni i Hercegovini Dominika Horvat te se sastala s načelnikom općine Livno Lukom Čelanom. Izrazila je spremnost mađarskog veleposlanstva za ostvarivanje suradnje na raznim područjima od kojih su posebno naglašeni poljoprivredni i energetski sektor te suradnja na području kulture. Na sastanku se, između ostaloga, razgovaralo i o projektima koji se realiziraju u Bosni i Hercegovini a u koje je uključena Mađarska. Jedan od njih je projekt ruralnog razvoja FAO, kojeg financira Mađarska a koji se provodi i u Livnu.

Javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno objavljuje javni poziv za potporu projektima iz oblasti javnog informiranja, medija, u 2017. godini. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju subjekti koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, te imaju sjedište na području općine Livno, a čiji će se projekti realizirati u interesu građana općine Livno. Prijave na javni poziv podnose se na aplikacijskom uzorku koji se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima Općine Livno ili na web stranici www.livno.ba. Rok za dostavu prijava s dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na oglasnoj ploči Općine Livno i na službenoj web stranici.

Ponovljeni natječaj za izbor i imenovanje članova NO RTV Livno i UV Gradske ljekarne

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV Livno i ponovljeni javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Livno. U Nadzorni odbor "RTV Livno" bira se i imenuje pet članova, a u Upravno vijeće "Gradske ljekarne Livno" biraju se i imenuju tri člana. Prijave s potrebnim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Kompletan tekst javnog natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno, te lokalnim medijima.