Oglas o prodaji zemljišta na području nekoliko katastarskih općina u Livnu

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja-licitacije. Grad Livno prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište na području naseljenog mjesta Zagoričani označeno kao k.č. 1344/212, gradilište, zk.ul.br. 1516, k.o. Potočani, površine 840 m2, na području naselja Begovača označeno kaok.č. 16/23, Begovača, gradilište, zk.ul.br. 554, k.o. Dobro, površine 1350 m2, na području naseljenog mjesta Držanlije označeno kao k.č. 525/26, Koš, gradilište, zk.ul.br. 64, k.o. Guber, površine 500 m2 i k.č. 525/27, Koš, gradilište, zk.ul.br. 64, k.o. Guber, površine 500 m2, na području naseljenog mjesta Miši, označeno kao k.č. 1779/5, Trumača, gradilište, zk.ul.br. 382, k,.o. Miši, površine 3623 m2 i k.č. 1779/6, Trumača, gradilište, zk.ul.br. 382, k,.o. Miši, površine 7373 m2. Prodaja navedenih parcela izvršit će se putem javnog nadmetanja-licitacije u svrhu izgradnje objekata. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

Natječaj za ozbor ravnatelja FMGG

obavijestUpravno vijeće Franjevačkog muzeja i galerije Gorice Livno raspisuje natječaj za izbor ravnatelja na razdoblje od četiri godine. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od petnaest dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnim novinama, osobno ili preporučenom poštom. Kompletan tekst natječaja je u privitku.

U srijedu 23. lipnja sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece dvd.prveU srijedu 23. Lipnja bit će održana četvrta redovita sjednica Gradskog vijeća Livna. Na dnevnom redu je , između ostaloga, prijedlog Odluke o usvajanju izmjene Plana parcelacije Detaljnog plana uređenja „Stanica" Livno, kao i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i načinu raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Livno, te Prijedlog odluka o prodaji građevinskog zemljišta.