Javni poziv za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za privremeno davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Livna. Pismene ponude s potrebnim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od osam dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno sa 3. lipnja 2020. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna (Centar za pružanje usluga građanima) s naznakom: „ Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta – Ne otvarati“. Otvaranje ponuda obavit će se 5. lipnja 2020. godine u sati 9 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Grada Livna.

Oglas o prodaji zemljišta u Ljubunčiću

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Ljubunčić, k.o. Ljubunčić putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja će se obaviti 18.lipnja 2020. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 12,00 sati.

Oglas o prodaji zemljišta na području Tribnja

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta na području Tribnja, k.o. Podhum putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaja će se izvršiti 18.lipnja 2020. u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna (soba broj 50, potkrovlje), s početkom u 09,00 sati. Kompletan tekst oglasa u privitku.