Oglasi o prodaji građevinskih zemljišta na području Livna

obavijestGrad Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglase o prodaji građevinskih zemljišta na lokalitetu Livno-Crna stina, k.o. Žabljak, na lokalitetu Livno-Potočani, k.o. Potočani i zemljište na području čelebića u k.o. Čelebić putem javnog nadmetanja-licitacije. Kompletni tekstovi oglasa su u privitku kao i potrebna pisana izjava.

Obavijest o postavljanju kućnih brojeva

obavijestObavještavaju se vlasnici/suvlasnici objekata da Grad Livno nastavlja fizičko označavanje objekata u naseljenim mjesta i naseljima postavljanjem pločica s kućnim brojevima od 6. do 9. listopada 2020. i to u Orguzu, Tribiću, Prologu, Žabljaku, Drinovoj Međi, Sturbi, Potoku, Vidošima, Glavicama, Gluvušama i Smričanima. Potrebno je da vlasnici/suvlasnici objekata ili punoljetni član kućanstva budu prisutni u istima kako bi izvođač radova i predstavnici Grada Livna mogli izvršiti potrebne radnje.