Natječaj za izbor i imenovanje članova NO RTV Livno i UV Gradske ljekarne

obavijestOpćinski načelnik Općine Livno raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća RTV Livno i javni natječaj za izbor i imenovanje članova Upravnog vijeća Gradske ljekarne Livno. U Nadzorni odbor "RTV Livno" bira se i imenuje pet članova, a u Upravno vijeće "Gradske ljekarne Livno " biraju se i imenuju tri člana. Prijave s potrebnim dokazima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH". Kompletan tekst javnog natječaja objavljen je i na oglasnoj ploči u zgradi Općine Livno, te lokalnim medijima.

Oglas za prodaju garaža

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove, objavljuje oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije. Prodaju se garaže u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever, upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug,upisane u zk.ul.457,k.o.Livno. Prodaja nekretnina obavit će se putem javnog nadmetanja –licitacije 18.4.2017.godine u maloj vijećnici zgrade Općine Livno- br.51, s početkom u 12 sati.