Javna rasprava o nacrtu proračuna Općine Livno 13. i 14. ožujka

obavijestPozivaju se predstavnici javnih poduzeća i ustanova, mjesnih zajednica, športskih i kulturnih organizacija, udruga građana, drugih neprofitnih organizacija i građani općine Livno, da sudjeluju u javnoj raspravi o nacrtu proračuna Općine Livno za 2017. godinu. Javna rasprava će se odvijati dva dana, 13. i 14. ožujka 2017. godine u vremenu od 10 do 13 sati u zgradi Općine u velikoj vijećnici (sala broj 50). Kompletan poziv na javnu raspravu je u privitku.

Javni poziv za zakup zemljištva u državnom vlasništvu na području livanjske općine

obavijestOpćinski načelnik objavljuje javni poziv za za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Livno. Pismene ponude s navedenim dokazima i prilozima dostavljaju se u zatvorenim kuvertama u roku od petnaest dana od dana objavljivanja javnog poziva, zaključno s 22.3.2017. godine i predaju se neposredno Povjerenstvu za dodjelu poljoprivrednog zemljišta u zakup u vlasništvu države, isključivo putem prijemnog ureda Općine Livno -Centar za pružanje usluga građanima. Otvaranje ponuda obavit će se 24.3.2017. godine u 12 sati u Velikoj vijećnici (dvorana br. 50) Općine Livno. Sve informacije u svezi s javnim pozivom mogu se dobiti u sobi broj 15 općine Livno, ili na telefon broj +387/34/206-231. Kompletan tekst javnog poziva je u privitku.

Javni natječaj za izbor ravnatelja Djecjeg vrtića Pčelice Livno

obavijestUpravno vijeće Dječjeg vrtića Pčelice Livno raspisuje ponovni javni natječaj za izbor ravnatelja vrtića na mandatno razdoblje od četiri godine. Natječaj ostaje otvoren petnaest dana od dana objavljivanja u Službenim novinama Federacije BiH. Uvjeti natječaja te potrebna dokumentacija su u potpunom tekstu natječaja u privitku.