U ponedjeljak sjednica Gradskog vijeća Livna

vijece17U ponedjeljak 11. ožujka 2019. godine održat će se sjednica Gradskog vijeća Livna. Između ostaloga vijećnici se raspravljati o prijedlogu Odluke o izmjenama Odluke o građevinskom zemljištu, prijedlogu Odluke o planu raspodjele sredstava za sport i sportsku infrastrukturu u 2019. godini, prijedlogu Odluke o određivanju naziva ulica, te o prijedlogu Odluke o prodaji građevinskog zemljišta na lokalitetu Zabrišće - Sturba, k.o. Bila. Sjednica počinje u 9 sati, a kompletan tekst dnevnog reda je u privitku.

Javni poziv braniteljskim udrugama za prijavu projekata

obavijestGradonačelnik Grada Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2019. godini. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Proračuna Grada Livna za 2019. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore projektima udruga proisteklih iz Domovinskog rata“. Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu ostvaruju braniteljske udruge proistekle iz Domovinskog rata HVO-a, koje su registrirane i djeluju na području grada Livna. Izuzetno, pravo sudjelovanja imaju udruge koje imaju sjedište izvan grada Livna, ako su njihovi predloženi projekti od interesa za braniteljsku populaciju s područja grada Livna, što će se cijeniti u svakom pojedinačnom slučaju. Svi detalji javnog poziva su u privitku.

Sufinanciranje za višegodišnje nasade voća

bobocasto voceNa prijedlog gradonačelnika Grada Livna Luke Čelana donesena je Odluka o odobravanju financijske potpore za podizanje novih višegodišnjih voćnih nasada, jagodičastog i bobičastog voća na području grada Livna. Odlukom su regulirani uvjeti i način financiranja nabavke sadnog materijala za podizanje višegodišnjih voćnih nasada poput jabuka, šljiva, krušaka, trešanja, višanja, oraha, lješnjaka, malina, kupina, jagoda, aronije i drugih vrsta voća.