Oglas o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

obavijestOpćina Livno putem Službe za graditeljstvo,prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove , o b j a v lj u j e

O G L A S
o prodaji garaža putem javnog nadmetanja-licitacije

Predmet javnog nadmetanja-licitacije je prodaja garaža u naselju „Podvornice“ Livno, sagrađene na k.č.139/35 kompleks garaža-sjever,upisane u zk.ul.3071, i na k.č.139/36 kompleks garaža-jug,upisane u zk.ul.457,k.o.Livno, a kako slijedi:

Obavijest o drugom upisnom roku u prvi razred školske 2017./18. godine

obavijestSlužba za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Livno , temeljem članka 3. Pravilnika o upisu djece u osnovnu školu („Narodne novine HBŽ“, br. 5/05) i točke 3. Plana i rasporeda upisa djece u prvi razred devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u školskoj 2017./2018. godini, obavještava roditelje obveznika upisa u osnovnu školu, koji su propustili svibanjski upisni rok, da je drugi upisni rok 22. kolovoza 2017. godine. Provjera psihofizičkog stanja obveznika upisa obavit će se navedenog dana u Osnovnoj školi Fra Lovre Karaule u Livnu, u vremenu od 9 do 12 sati.

Obavijest o prodaji građevinskog zemljišta

obavijestOpćina Livno putem Službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina objavljuje oglas o prodaji građevinskog zemljišta u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona, putem javnog nadmetanja-licitacije .Prodaje se neizgrađeno građevinsko zemljište označeno kao k.č. 161/31, Gradilište, upisano u zk.ul. 3343, k.o. Livno, u površini od 2459 m2, u naseljenom mjestu Livno na lokalitetu Podvornice-Zgona. Prodaja nekretnine obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije 7. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici zgrade Općine Livno s početkom u 12,00 sati.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list izdanje za BiH). Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje nekretnina na 18. kolovoza 2017.godine u periodu od 10 do 14 sati. Kompletan tekst oglasa je u privitku.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic