Obavijest etažnim vlasnicima i korisnicima stanova

obavijestObavještavaju se etažni vlasnici i korisnici stanova, poslovnih prostora i garaža na području grada Livna, da je Grad Livno, u skladu s Zakonom o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova uređaja i zgrada („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 9/17) i Pravilniku o uvjetima za obavljanje poslova upravitelja („Službeni glasnik Grada Livna“ broj 6/18), po prethodno raspisanom Javnom oglasu za izbor upravitelja zgrada, okončao postupak izbora upravitelja stambenih zgrada i utvrdilo Listu upravitelja stambenih zgrada na području grada Livna za razdoblje od 1.09.2019. do 1.09.2023.

Natječaj za izdavanje garaža u zakup

garazaSlužba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Grada Livna, raspisuje

N A T J E Č A J za izdavanje garaža u zakup prikupljanjem pismenih ponuda

1. Izdaju se u zakup privremene garaže:
- u dvorištu stambene zgrade K.S.br.33/1, Ulica Dalmatinska bb, garaže
br:2,4,5,6,7,i 9, površine od po 17 m2 ,
početna cijena mjesečne zakupnine iznosi 17,00 KM.

2. Natjecati se mogu sve pravne i fizičke osobe koje uplate jamčevinu u iznosu od
50% od početne cijene na račun kod INTESA SANPAOLO BANKE BiH
Poslovnica Livno br. 1549995000000368 za Proračun GV.

U prilogu se nalaze detaljne informacije.

Obavijest supješnim kandidatima o terminu za razgovor

obavijestPovjerenstvo za provedbu intervjua za prijem državnih službenika u Jedinstvenom Gradskom tijelu uprave Grada Livna obavještava kandidate, koji su uspješno položili stručni ispit po listama uspješnih kandidata Agencije za državnu službu broj: 02-34-8-149/19 od 26.07.2019.g. i 29.07.2019. o terminu provedbe intervjua. Detalji su u privitku.