Upis u Registar poljoprivrednih gospodarstava

Upisom u Registar poljoprivrednih gospodarstava (RPG) evidentiraju se ljudski potencijali, zemljište i stočni fond poljoprivrednih proizvođača. Upis u registar je dobrovoljan, uz napomenu da samo registrirani poljoprivredni proizvođači imaju pravo podnositi zahtjeve za novčane potpore i druge oblike potpore u poljoprivredi.

Upis u registar je obavezan za:

1. Za fizičke osobe koje:

a) prodaju vlastite proizvode na tržištu,

b) podnose zahtjeve za novčane i druge oblike potpore u poljoprivredi

c) trebaju biti evidentirani u ostalim registrima iz Zakona o poljoprivredi

2. Za pravne osobe koje su:

registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti pri nadležnom sudu (gospodarska društva, zadruge), te obrtnike registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti u slučajevima kada:

d. Podnose zahtjeve za novčane i druge oblike potpore u poljoprivredi

e. Trebaju biti evidentirani u ostalim registrima

U Registar klijenata mogu se upisati i pravna i fizičke osobe koje nisu upisana u RPG. To se odnosi na osobe koje iako ne obrađuju zemljište, ili nemaju stoku, imaju pravo na potporu iz ruralnog razvoja. Samo upisani u RK ostvaruju pravo na potporu.

Upis u Registar se obavlja podnošenjem zahtjeva za upis na sljedećim obrascima:

Obrazac 1-a – Zahtjev za upis u RPG i RK i prijava promjene podataka (popunjavaju samo fizičke osobe – poljoprivrednik koji je nositelj poljoprivrednog gospodarstva)
Obrazac 1-b – Zahtjev za upis u RPG i RK i prijava promjene podataka – pravne osobe i obrtnici (popunjavaju samo pravne osobe)
Obrazac 2 – Zahtjev za upis, promjena ili brisanje članova u RPG ( popunjava nositelj poljoprivrednog gospodarstva)
Obrazac 3 – Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis podataka o zemljištu (popunjavaju fizičke osobe(poljoprivrednici) i pravne osobe)
Obrazac 3-dopunski list - Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis podataka o zemljištu (koristi se samo u slučaju da na Obrazac 3 ne mogu stati sve katastarske parcele)
Obrazac 4 – Zahtjev za upis u RPG i prijava promjene podataka – upis vrste i brojnog stanja stočnog fonda (popunjavaju fizičke i pravne osobe)
Obrazac 5 – Izjava o točnosti podataka u priloženoj dokumentaciji (popunjavaju fizičke i pravne osobe)
Obrazac 6 – Izjava nositelja OPG-a (služi za davanje izjave vlasnika, zakupca ili korisnika zemljišta bez naknade kojom može odrediti osobu koja će kao nositelj obiteljskog gospodarstva biti upisano u RPG.

Dokumentacija koju dostavljaju fizičke osobe – poljoprivrednici uz obrasce:

 1. Fotokopija osobne iskaznice nositelja poljoprivrednog gospodarstva
 2. Fotokopija osobnih iskaznica članova poljoprivrednog gospodarstva (upisanih u Obrazac 2)
 3. Izvod iz katastra nekretnina na ime podnositelja zahtjeva ili na ime vlasnika zemljišta uz popunjen Obrazac 6 (ovjerena fotokopija)
 4. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz ugovor treba priložiti izvod iz katastra nekretnina na ime vlasnika zemljišta (ovjerena fotokopija)
 5. Fotokopija namjenskog tekućeg računa otvorenog u poslovnoj banci

Dokumentacija koju dostavljaju pravne osobe uz obrasce:

 1. Rješenje o registraciji pravne osobe (ovjerena fotokopija)
 2. Izvod iz katastra nekretnina na ime podnositelja zahtjeva
 3. Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta ili ugovor o davanju zemljišta na korištenje bez naknade, uz ugovor treba priložiti izvod iz katastra nekretnina na ime vlasnika zemljišta (ovjerena fotokopija)
 4. Informacija o broju žiro-računa

Upisana poljoprivredna gospodarstva dobivaju POTVRDU o registraciji, te ime se dodjeljuje JEDINSTVENI BROJ POLJOPRIVREDNOG GOSPODARSTVA.

UPIS PROMJENA U RPG

Sve promjene podataka prijavljuju se podnošenjem zahtjeva za upis promjene podataka i dostavljanjem dokumentacije vezane za nastalu promjenu.

Svi upisani u RPG, svake godine u roku od 01. siječnja do 31. ožujka dostavljaju Službi za gospodarstvo i inspekcijske poslove Općine Livno podatke o:

 • poljoprivrednim kulturama na poljoprivrednom zemljištu, a koje se odnosi na trenutno stanje, te planiranu sjetvu ili sadnju u tekućoj godini,
 • trenutnom stanju, te promjeni vrste i brojnog stanja stoke,
 • članovima poljoprivredno gospodarstva,
 • promjeni zemljišnog posjeda i osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta.

BRISANJE IZ RPG

Podaci iz Registra se brišu:

 • na zahtjev nositelja poljoprivrednog gospodarstva,
 • prodajom cjelokupnog zemljišta, odnosno prestanka ugovora o zakupu ili prestanku ugovora o davanju poljoprivrednog zemljišta na korištenje,
 • prestankom bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom,
 • prestankom drugih uvjeta za upis u RPG.