Služba za branitelje, civilnu zaštitu i mjesne zajednice

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15), Služba za branitelje, civilnu zaštitu i mjesne zajednice kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koju je utemeljena
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite
 • prati stanje i rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere
 • u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite vodi kompletnu evidenciju o korisnicima i provedenim isplatama sukladno zakonu
 • vrši administrativnu obradu podnesenih zahtjeva korisnika
 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi na području općine
 • zrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća u općini
 • priprema program i predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini
 • prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za poboljšanje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine
 • vodi propisane evidencije
 • vodi poslove vezane za rad mjesnih zajednica sukladno propisima,priprema nacrte i prijedloge akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik
 • vrši stručne i druge poslove koje joj u zadatak stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik

 

Pomoćnik gradonačelnika:

Nikica Konta

Telefon: 034 206 247

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za poslove braniteljsko-invalidske zaštite:

Mirko Perković

Telefon: 034 201 089

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za poslove isplate:

Vesna Semren

Telefon: 034 201 089

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.