Služba za financije i riznicu

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15 ), Služba za financije i riznicu kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

  • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblasti za koju je utemeljene;
  • sprovodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljene,
  • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na : planiranje, praćenje i izvješćivanje o izvršenju Proračuna;
  • vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove; bankarski sustav; sustav plaćanja i platni promet, prati investicije koje se financiraju iz općinskih sredstava;
  • analizira, inicira i sudjeluje u izradi propisa u oblastima za koje je utemeljene;
  • vrši i druge poslove u oblastima za koju je utemeljena, kao i poslove koje joj u zadaću stavi Općinsko vijeće i Općinski načelnik


Jedna od značajnih zadaća Službe jeste donošenje, praćenje i izvršenje Proračuna općine Livno za fiskalne godine te uključivanje javnosti u izradu istoga i transparentnost u izvješćima o raspolaganju proračunskim sredstvima. Služba je obvezna podnositi polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju Proračuna OV Livno, dostavljati mjesečna i tromjesečna izvješća o istome nadležnom Ministarstvu financija.

 

Pomoćnik gradonačelnika:

Anita Ćavar, dipl. oec

Telefon: 034 206 240

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za proračunsko računovodstvo i likvidaturu:

Višnja Perković

Telefon: 034 206 236

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za financijsko i materijalno knjigovodstvo:

Marina Tomić

Telefon: 034 206 236

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši stručni suradnik za planiranje i praćenje prihoda i rashoda:

Marko Semren

Telefon: 034 206 238

Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent za naplatu općinskih pristojbi:

Frano Antunović

Telefon: 034 206 177

Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Samostalni referent za obračun osobnog dohodka, knjiženje zakupnina i komunalne naknade:

Marija Kaselj

Telefon: 034 206 237

Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši referent na poslovima likvidature i blagajne:

Nevenka Vujeva

Telefon: 034 206 237

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.