Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno ("Sl. glasnik Općine Livno", br. 1/15 ), Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

  • izvršava i osigurava provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je utemeljena;
  • prati stanje po oblastima;
  • rješava u upravnom postupku u prvom stupnju u stvarima za koju je utemeljena;
  • inicira i sudjeluje u izradi propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uređenje i graditeljstvo, stambeno – komunalnu djelatnost, zaštitu,,okoliša, komunalnu infrastrukturu, obnovu i druge poslove koje joj stavi u zadaću Općinsko vijeće i općinski načelnik;

 

 

Pomoćnica načelnika:

Gorana Marinčić, dipl.ing.građevine

Telefon: 034 206 227

Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređnja:

Ivanka Karaula

Telefon: 034 206 228

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u stambeno-komunalnoj oblasti:

Fatima Jerlagić

Telefon: 034 206 224

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za prostorno uređenje:

Pero Bralo

Telefon: 034 206 226

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za komunalne poslove:

Anto Knez

Telefon: 034 206 223

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za stručno-operativne poslove:

Julijana Popović

Telefon: 034 206 228

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja:

Igor Rimac

Telefon: 034 206 226

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma:

Nevenka Šimunac

Telefon: 034 206 224

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za graditeljstvo:

Branka Toto

Telefon: 034 206 225

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent za stambene poslove i obnovu:

Jozo Maganjić

Telefon: 034 206 223

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent-komunalni redar:

Davorka Gelo

Telefon: 034 206 181

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent-komunalni redar:

Silvija Lujić

Telefon: 034 206 222

Mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Viši samostalni referent-komunalni redar:

Alija Hodžić

Telefon: 034 206 222

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

vodic
vodic
vodic
vodic
vodic
vodic