Grad Livno

Dobrodošli na službene stranice Grada Livna

Grad
Livno

Odaberite kategoriju, istražite Internet stranicu ili nam pošaljite upit

Novosti i događanja

Vijesti i Novosti

01

Informacije za građane

Informacije za gradjane

02

Informacije za poduzetnike

Vodic Za Poduzetnike

03

#investicije

grad za
poduzetnike

#demografija

grad za
mlade obitelji

#turizam

grad za
ljubitelje prirode

Novosti i događanja

Natječaji i pozivi

Oglas o prijmu vježbenika sa srednjom stručnom spremom

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za prijem vježbenika srednje stručne spreme - IV stupanj (SSS). Predmet ovog javnog oglasa je prijem dva vježbenika sa stečenom srednjom stručnom spremom- IV stupnja (SSS). Sukladno Planu prijema vježbenika srednje stručne...

Javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga

Gradonačelnik Livna objavljuje javni poziv za potporu projektima braniteljskih udruga u 2023. Pozivaju se braniteljske udruge za prijavu projekata, koji će se financirati/sufinancirati iz Izmjena Proračuna Grada Livna za 2023. godinu, ekonomski kod 614311, „Potpore...

Natječaj za prijam vježbenika u Gradskoj upravi Livna

Na zahtjev Grada Livna Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine objavljuje javni natječaj  za prijem vježbenika u Gradu Livnu.  Riječ je o prijemu pet vježbenika i to ekonomske, građevinske, pravne, arheološke i poljoprivredno-agronomske struke....

Poziv gospodarstvenicima Livna za sudjelovanje na mostarskom sajmu

U svibnju ove godine održat će se 24. Međunarodni sajam gospodarstva Mostar 2023.  Kao i proteklih godina okupit će veliki broj izlagača. Pozivaju se gospodarstvenici Livna, koji su zainteresirani za izlaganje svojih proizvoda da se jave u Službu za gospodarstvo,...

Ponovljeni javni natječaj za izbor direktora JP Vetrinarska Livno

Temeljem članka 12. Zakona o javnim poduzećima Federacije BiH („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, brojevi: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ( „ Službene novine...

Javni oglas za popunu radnog mjesta u Gradskoj upravi Livna

Gradonačelnik Livna objavljuje javni oglas za popunu radnog mjesta namještenika u Gradu Livnu - Viši samostalni referent za proračunsko računovodstvo i likvidaturu u Službi za financije i riznicu Grada Livna- 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme. Rok za...

Javna rasprava FMOiT o izgradnji vjetroelektrane Bundina kosa

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u skladu sa članom 40. i članom 70. Zakona o zaštiti okoliša (Službene novine 15/21) stavlja na uvid Zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš projekt izgradnje Vjetroelektrane "Bundina Kosa" snage 80 MW, općina Glamoč,...