Služba za zajedničke poslove

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu Općine Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno („Službeni glasnik Grada Livna, broj: 4/19), za vršenje zajedničkih i drugih poslova službi Grada Livna  utemeljena je Služba zajedničkih poslova.

Služba za zajedničke poslove Grada Livna obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koju je utemeljena
 • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena
 • obavlja zajedničke poslove za sve službe za upravu i druge službe Grada
 • obavlja poslove održavanja servera,mreže i programa
 • izrađuje program održavanja hardverskih i softverskih podataka
 • obavlja poslove energetskog menadžmenta
 • obavlja poslove nabave
 • obavlja poslove održavanja voznog parka i organizacije korištenja voznog parka
 • obavlja poslove organizacije rada portirnice
 • obavlja poslove vezane za neposrednu i posrednu dostavu pismena i drugih materijala službi za upravu Grada
 • obavlja ugostiteljske usluge za potrebe službi za upravu i drugih službi Grada
 • obavlja poslove održavanja higijene zgrade tijela uprave i športske dvorane „Dalibor Perković Dali“
 • obavlja poslove tekućeg održavanja zgrade tijela uprave i športske dvorane „Dalibor Perković Dali“
 • obavlja poslove organizacije rada športske dvorane „Dalibor Perković Dali“
 • obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik

Kontakt informacije

Mira Gotovac, dipl. ing. kem. tehnologije

Šef službe
Telefon: 063 286-038
Mail: mira.gotovac@livno.ba

Postavi pitanje