Služba za branitelje i mjesne zajednice

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu Općine Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u općinskom tijelu uprave Općine Livno („Službeni glasnik Grada Livna, broj: 4/19), utemeljena je Služba za branitelje i mjesne zajednice.

Služba za branitelje i mjesne zajednice obavlja sljedeće poslove:

  • izvršava i osigurava izvršenje zakona i drugih propisa u oblastima za koju je utemeljena
  • provodi utvrđenu politiku u oblasti za koju je utemeljena
  • provodi utvrđenu politiku u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite
  • prati stanje i rješava u prvom stupnju u upravnim stvarima i poduzima upravne i druge mjere
  • u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite vodi kompletnu evidenciju o korisnicima i provedenim isplatama sukladno zakonu
  • vrši administrativnu obradu podnesenih zahtjeva korisnika
  • vodi poslove vezane za rad mjesnih zajednica sukladno propisima,priprema nacrte i prijedloge akata koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik
  • vrši stručne i druge poslove koje joj u zadatak stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik

Kontakt informacije

Pavo Duvnjak, dipl. novinar

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 189
Mail: pavo.duvnjak@livno.ba

 

Antonia Suša

 

Viši referent za poslove isplate
Telefon: 034 206 248
Mail: antonia.susa@livno.ba

 

 

Mirko Perković

Viši samostalni referent za poslove braniteljsko-invalidske zaštite
Telefon: 034 201 089
Mail: mirko.perkovic@livno.ba

Postavi pitanje