Povjerenstva Gradskog vijeća

Povjerenstvo za statutarna pitanja, Poslovnik i propise

1. Goran Pravdić – predsjednik
2. Iva Krišto – zamjenica predsjednika
3. Danica Marijan – član
4. Ivan Periša – član
5. Ibrahim Velić – član

Povjerenstvo za Proračun i financije

1. Ivica Brešić – predsjednik
2. Ilija Mihaljević – zamjenik predsjednika
3. Mate Vukadin – član
4. Nikola Knez – član
5. Sabahudin Ćupo – član

Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava, jednakopravnost spolova predstavke i pritužbe građana

1. Glorija Lijović – predsjednica
2. Irena Bilić – zamjenica predsjednice
3. Toni Radić – član
4. Mirko Krivić – član
5. Snježana Teklić – član

Povjerenstvo za rad mjesnih zajednica i suradnju s općinama i gradovima

1. Ivan Penić – predsjednik
2. Ilija Mihaljević – zamjenik predsjednika
3. Luka Vujeva – član
4. Goran Pravdić – član
5. Tomislav Pervan – član

Povjerenstvo za društveni nadzor

1. Domagoj Mamić – predsjednik
2. Kristina Mandić – zamjenica predsjednika
3. Josip Gelo – član
4. Nikola Knez – član
5. Ibrahim Velić – član

Povjerenstvo za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, kulturnog i prirodnog nasljeđa

1. Mirko Krivić – predsjednik
2. Sabahudin Ćupo – zamjenik predsjednika
3. Domagoj Mamić – član
4. Glorija Lijović – član
5. Ivan Vujeva – član

Povjerenstvo za odnose s vjerskim zajednicama

1. Mario Ivković – predsjednik
2. Ibrahim Velić – zamjenik predsjednika
3. Anđela Damjanović – član
4. Snježana Teklić – član
5. Toni Radić – član

Povjerenstvo za pitanja branitelja

1. Martin Brdar – predsjednik
2. Ante Anić – zamjenik predsjednika
3. Ivan Penić – član
4. Božo Marijan – član
5. Josip Gelo – član

Povjerenstvo za obrazovanje, kulturu, šport i mlade

1. Snježana Teklić – predsjednik
2. Luka Vujeva – zamjenik predsjednice
3. Irena Bilić – član
4. Josip Gelo – član
5. Tomislav Pervan – član

Povjerenstvo za pitanja iz stambenog djelokruga

1. Ivan Periša – predsjednik
2. Mate Vukadin – zamjenik predsjednika
3. Anđela Damjanović – član
4. Ivan Vujeva – član
5. Tomislav Pervan – član

Povjerenstvo za javna priznanja

1. Ivica Vukadin – predsjednik
2. Kristina Mandić – zamjenica predsjednika
3. Ivan Penić – član
4. Ante Anić – član
5. Božo Marijan – član

Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu politiku

1. Danica Marijan – predsjednica
2. Jandre Hrgić – zamjenik predsjednice
3. Irena Bilić – član
4. Glorija Lijović – član
5. Ivica Brešić – član.

Etičko Povjerenstvo (članak 19., Etički Kodeks ponašanja izabranih vijećnika u Općinskom vijeću Livno („Službeni glasnik Općine Livno“, broj 2/07)

1. Anđela Damjanović, predsjednica
2. Mario Ivković , zamjenik predsjednice
3. Ivica Vukadin
4. – vanjski
5. – vanjski

Povjerenstvo za određivanje naziva ulica i trgova (Odluka o načinu označavanja i evidentiranja naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva („Sl. glasnik Općine Livno“, broj 3/16)

1. Sead Hadžijahić – predsjednik
2. Goran Pravdić – zamjenik predsjednika
3. Luka Vujeva – član
4. Ilija Mihaljević – član
5. Martin Brdar – član.

Povjerenstvo za izbor, imenovanja i administrativna pitanja

1. Jandre Hrgić, predsjednik
2. Ivica Vukadin
3. Iva Krišto
4. Kristina Mandić
5. Sabahudin Ćupo

Postavi pitanje vijećniku