Služba za opću upravu i društvene djelatnjosti

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15), Služba za opću upravu i društvene djelatnosti kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava izvršavanje zakona i drugih propisa u oblastima za koje je utemeljena;
 • priprema propise i druge akte iz mjerodavnosti Službe koje donosi Općinski načelnik i Općinsko vijeće;
 • rješava u upravnim stvarima iz svoje mjerodavnosti;
 • obavlja poslove u svezi građanskih stanja (matične knjige, državljanstvo i birački popisi);
 • obavlja poslove prijemnog ureda (šalter-dvorane), i uredsko poslovanje za potrebe svih službi za upravu, od prijama podnesaka do arhiviranja predmeta i akata;
 • obavlja ovjeru potpisa, prijepisa i rukopisa;
 • obavlja poslove pružanja pravne pomoći,
 • obavlja personalne poslove (rad i radni odnosi) za službenike i namještenike svih općinskih službi za upravu;
 • osigurava građanima pravo pristupa upravnim procedurama (Informacijski centar);
 • sudjeluje u izradi i realizaciji planova, projekata i programa u oblasti za koju je utemeljena;
 • obavlja i druge poslove koji se zakonom i drugim propisima stave u mjerodavnost Službe.

Kontakt informacije

Anđelka Knežević, dipl. iur.

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 243
Mail: andjelka.knezevic@livno.ba

 

Kontakt osobe

Stručni savjetnik za poslove opće uprave i radne odnose:
Jasma Dizdar
Telefon: 034 206 244
Mail: jasma.dizdar@livno.ba

Viši stručni suradnik za šport i zdravstvo:
Darije Duvnjak
Telefon: 034 206 244
Mail: darije.duvnjak@livno.ba

Viši stručni suradnik za koordinaciju poslova u šalter dvorani:
Josipa Andabak
Telefon: 034 206 175
Mail: josipa.andabak@livno.ba

Stručni suradnik za informiranje korisnika usluga:
Mariana Brčić
Telefon: 034 206 183
Mail: mariana.brcic@livno.ba

Viši referent za prijem podnesaka, ovjeru prijepisa i legalizaciju potpisa:
Stipe Dolić
Telefon: 034 206 171
Mail: stipe.dolic@livno.ba

Viši referent za arhivsko poslovanje:
Tatjana Tomić
Telefon: 034 206 184
Mail: tatjana.tomic@livno.ba

Viši referent za matičarske poslove:
Vesna Bobetić
Telefon: 034 206 182
Mail: vesna.bobetic@livno.ba

Viši referent za matičarske poslove:
Žarko Džeko
Telefon:034 206 173
Mail: zarko.dzeko@livno.ba

Viši referent za matičarske poslove:
Zora Novokmet
Telefon: 034 206 174
Mail: zora.novokmet@livno.ba

Viši referent za matičarske poslove:
Nevenka Šarić
Telefon: 034 206 173
Mail: nevenka.saric@livno.ba

Postavi pitanje