Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15 ), Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • izvršava i osigurava provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
 • provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je utemeljena;
 • prati stanje po oblastima;
 • rješava u upravnom postupku u prvom stupnju u stvarima za koju je utemeljena;
 • inicira i sudjeluje u izradi propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
 • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uređenje i graditeljstvo, stambeno – komunalnu djelatnost, zaštitu,,okoliša, komunalnu infrastrukturu, obnovu i druge poslove koje joj stavi u zadaću Općinsko vijeće i općinski načelnik;

Kontakt informacije

Ivanka Karaula, dipl.ing.građevine

Pomoćnica gradonačelnika
Telefon: 034 206 227
Mail: ivanka.karaula@livno.ba

 

Kontakt osobe
 1. Igor Rimac dipl. ing .arh.- Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i građenja;
 2. Hrvoslav Perković dipl.ing.građ.. Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i građenja;
 3. Gorana Marinčić dipl.ing.građ.- Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i građenja;
 4. Fatima Jerlagić dipl. iur.- Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i graditeljstva
 5. Boženko Mamuza dipl. iur. Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti;
 6. Almir Sitnić dipl.ing.građ. – Stručni suradnik za građenje i prostorno uređenje
 7. Ema Zoraja Ivanković mag.prava – Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne oblasti
 8. Branka Toto- ing.građ. – Viši samostalni referent za graditeljstvo;
 9. Anto Knez – ing.građ.- Viši samostalni referent za komunalne poslove;
 10. Julijana Popović ing.arh.- viši samostalni referent za stručne poslove u oblasti prostornog uređenja
 11. Davorka Gelo ing. građ.- viši smostalni referent za prostorno uređenje
 12. Silvija Lujić tekstila- Viši samostalni referent – komunalni redar
 13. Jozo Maganjić ing.geotehike – Viši samostalni referent -komunalni redar

Postavi pitanje