Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15 ), Služba za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno – komunalne poslove kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

  • izvršava i osigurava provođenje zakona i drugih propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • provodi utvrđenu politiku iz oblasti za koju je utemeljena;
  • prati stanje po oblastima;
  • rješava u upravnom postupku u prvom stupnju u stvarima za koju je utemeljena;
  • inicira i sudjeluje u izradi propisa iz oblasti za koju je utemeljena;
  • obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: prostorno uređenje i graditeljstvo, stambeno – komunalnu djelatnost, zaštitu,,okoliša, komunalnu infrastrukturu, obnovu i druge poslove koje joj stavi u zadaću Općinsko vijeće i općinski načelnik;

Kontakt informacije

Ivanka Karaula, dipl.ing.građevine

Pomoćnica gradonačelnika
Telefon: 034 206 227
Mail: ivanka.karaula@livno.ba

 

Kontakt informacije

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i građenja:
Igor Rimac dipl. ing .arhitekture
Telefon: 034 206 226
Mail: igor.rimac@livno.ba

Stručni savjetnik za poslove prostornog uređenja i građenja:
Hrvoslav Perković dipl.ing.građevinarstva
Telefon: 034 206 229
Mail: hrvoslav.perkovic@livno.ba

Stručni savjetnik za upravno rješavanje u oblasti urbanizma i graditeljstva:
Fatima Jerlagić dipl. iur.
Telefon: 034 206 224
Mail: fatima.jerlagic@livno.ba

Stručni savjetnik za upravno rješavanje iz stambeno-komunalne oblasti:
Boženko Mamuza dipl. iur.
Telefon: 034 206 223
Mail: bozenko.mamuza@livno.ba

Stručni suradnik za građenje i prostorno uređenje:
Almir Sitnić dipl.ing.građevinarstva
Telefon: 034 206 223
mail: almir.sitnic@livno.ba

Stručni suradnik za upravne poslove iz komunalne oblasti:
Ema Zoraja Ivanković mag.prava
Telefon: 034 206 223
Mail: ema.zoraja@livno.ba

Viši samostalni referent za graditeljstvo:
Branka Toto- ing.građ.
Telefon: 034 206 225
Mail: branka.toto@livno.ba

Viši samostalni referent za stručne poslove u oblasti prostornog uređenja:
Julijana Popović ing.arh.
Telefon: 034 206 228
Mail: julijana.popovic@livno.ba

Viši smostalni referent za prostorno uređenje:
Davorka Gelo ing. građ.
Telefon: 034 206 229
Mail: davorka.gelo@livno.ba

Viši samostalni referent – komunalni redar:
Silvija Lujić ing. tekstila
Telefon: 034 206 233
Mail: silvija.lujic@livno.ba

Viši samostalni referent – komunalni redar:
 Jozo Maganjić ing.geotehike
Telefon: 034 206 181
Mail: jozo.maganjic@livno.ba

Postavi pitanje