Služba za financije i riznicu

Nadležnosti Službe za financije i riznicu:
– osigurava izvršavanje zakona, podzakonskih akata i drugih propisa u oblasti za koju je utemeljena;
– provodi utvrđenu politiku u oblasti financija i riznice;
– obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na planiranje, praćenje i izvješćivanje o izvršenju Proračuna;
– vodi računovodstvene i knjigovodstvene poslove,
– vodi poslove platnog prometa;
– vodi sustav rizničnog poslovanja;
– analizira, inicira i sudjeluje u izradi propisa iz oblasti financija i riznice;
– obavlja i druge poslove po nalogu Gradskog vijeća i Gradonačelnika sukladno zakonima i podzakonskim aktima.

Kontakt informacije

Anita Ćavar dipl. oec.

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 240
Mail: anita.cavar@livno.ba

 

Kontakt osobe

Viši stručni suradnik za praćenje prihoda i rashoda (VSS):
Marina Ivković
Tel: 034/ 206 235
E-mail: marina.ivkovic@livno.ba

Viši samostalni referent za financijsko i materijalno knjigovodstvo (VŠS):
Marina Tomić
Tel: 034/ 206 236
E-mail: marina.tomic@livno.ba

Viši referent na poslovima likvidature i blagajne:
Frano Antunović, SSS, ekonomski tehničar
Tel: 034 206 237
E-mail: frano.antunovic@livno.ba

Viši samostalni referent za proračunsko računovodstvo i likvidaturu:
Marina Mihaljević
Tel: 034 206 236
E-mail: marina.mihaljevic@livno.ba

Viši referent za naplatu općinskih pristojbi:
Anita Jazvo
Tel: 034 206 177
E-mail: anita.jazvo@livno.ba

 

 
Korisne informacije

Grad Livno obavlja financijsko poslovanje preko:

RAIFFEISEN BANK d.d. BIH
Broj depozitnog računa za prikupljanje javnih prihoda Proračuna Grada Livna : 1610200063110044
Za inozemstvo:
SWIFT CODE: RZBABA2S
IBAN CODE: BA391610200063110044

INTESA SAN PAOLO BANK d.d. BIH
Broj računa : 1549995000000368
Za inozemstvo:
SWIFT CODE: UPBKBA22
IBAN CODE: BA391549995000000368

Specifikacije prilikom uplate

Prilikom uplate obvezno je unijeti vrstu prihoda prema specifikaciji:

721121 – prihodi od iznajmljivanja zemljišta (instalacije);
721122 – prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora ;
721219 – prihodi od imovine i zakupa (odašiljači, zadružni domovi);
721222 – prihodi od naknada za pregled poslovnih prostora;
721231 – prihodi od prodaje i najma garaža;
721232 – prihodi od prodaje/otkupa i najma stanova;
722321 – prihodi od općinskih komunalnih naknada;
722321 – prihodi od naknada na istaknutu tvrtku;
722422 – prihodi od naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta;
722431 – prihodi od općinskih administrativnih pristojbi ( tenderska dokumentacija , ovjere , katastar, uvjerenja, potvrde, rodni listovi…);
722433 – prihodi od naknada za uređenje građevinskog zemljišta ( dozvole, uplate po Odluci o sufinanciranju);
722599 – prihodi od korištenja javnih površina ;
722611 – prihodi od pružanja usluga građanima (priključci na vodovod, zakup sportske dvorane, prihodi osnovnih škola) .

Šifra grada: 055
Budžetska organizacija: 0001003

Postavi pitanje