Javne konzultacije

Javne konzultacije Strateške platforme

U petak, 8. travnja 2022. godine na sastanku Razvojnog tima Grada Livna predstavljen je i verificiran Nacrt Strateške platforme s pregledom stanja i kretanja u Gradu Livnu s prikazom relevantnih dostupnih podataka za zadnjih 5 godina. Predloženi strateški fokusi...