Služba civilne zaštite i vatrogastva

Telefonski brojevi hitnih službi

 

Operativni centar Civilne zaštite 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna medicinska pomoć 124

 

DRAS | Karta opasnosti

DRAS omogućava dostupne podatke o nepogodama, kako bi se povećala svijest o rizicima, kao i procjene prostornog rizika kombinirajući nepogodu, korištenje tla i podatke o osjetljivosti područja za ovlaštene koje donose odluke o istim. Ove procjene rizika su od velikog značaja za smanjenje rizika od nepogoda, te za program klimatskih promjena kako bi slijedili održiv razvoj.

drasinfo
w

Niste pronašli što tražite?

Pošaljite upit našoj službi, a mi ćemo vam u što skorijem roku odgovoriti.

Postavi pitanje

U skladu s Odlukom o utemeljenju i djelokrugu službi za upravu u Općini Livno (“Sl. glasnik Općine Livno”, br. 1/15, 4/19 i 10/23), Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo kao temeljna organizacijska jedinica Jedinstvenog općinskog tijela uprave Općine Livno obavlja sljedeće poslove:

 • organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje ljudi na području grada
 • izrađuje procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području grada
 • priprema program i predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u gradu
 • prati stanje, priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za poboljšanje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite
 • organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju osobne i uzajamne zaštite
 • organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja iz nadležnosti Grada
 • poduzima odgovarajuće mjere i aktivnosti na organizaciji i provođenju zaštite od požara i vatrogastva na području grada Livna
 • obavlja stručne i druge poslove koji se odnose na organiziranje profesionalne vatrogasne jedinice Grada i predlaže i poduzima mjere na osiguranju kadrovskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta potrebnih za efikasan rad i funkcioniranje te jedinice i u tim pitanjima ostvaruje suradnju sa Županijskom upravom civilne zaštite
 • definira i predlaže pitanja koja se odnose na razvoj zaštite od požara i vatrogastva u okviru programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Grada i osigurava njegovu realizaciju u suradnji sa službama Grada
 • izrađuje Plan zaštite od požara Grada i osigurava njegovu realizaciju u suradnji sa službama za upravu Grada
 • planira i osigurava provođenje obuke i stručno osposobljavanje i usavršavanje pripadnika vatrogasne postrojbe i drugih osoba koje se bave poslovima vatrogastva
 • pruža stručnu i drugu pomoć dobrovoljnim vatrogasnim društvima radi uspješnog obavljanja poslova zaštite od požara i vatrogastva iz njihove nadležnosti od značaja za vatrogastvo, a posebne aktivnosti provodi kod onih vatrogasnih društava u kojima je osnovana dobrovoljna vatrogasna jedinica za efikasno sudjelovanje u gašenju požara
 • ostvaruje suradnju sa službama civilne zaštite susjednih općina u pitanjima od
  zajedničkog interesa za zaštitu od požara i vatrogastva

vrši i druge poslove iz oblasti zaštite od požara i vatrogastva, koji su Zakonom, propisima Županije, te odlukama Gradskog vijeća stavljeni u nadležnost Službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo obavlja i druge poslove koje joj u zadaću stavi Gradsko vijeće i Gradonačelnik

Kontakt informacije

Božidar Kasalo, dipl. ing. računarstva

 

Pomoćnik gradonačelnika
Telefon: 034 206 188
Mail: bozidar.kasalo@livno.ba

 

Kontakt osobe

Stručni savjetnik za mjere zaštite i spašavanja:
Nikica Konta, dipl. ing. poljoprivrede
Tel: 034 206 247
E-mail: nikica.konta@livno.ba

Stručni savjetnik za upravno-pravne poslove i civilnu zaštitu:
Sadika Ćupo, bacc. iur
Tel: 034 206 247
E-mail: sadika.cupo@livno.ba

Postavi pitanje

Telefonski brojevi hitnih službi

 

Operativni centar Civilne zaštite 121
Policija 122
Vatrogasci 123
Hitna medicinska pomoć 124

 

DRAS | Karta opasnosti

DRAS omogućava dostupne podatke o nepogodama, kako bi se povećala svijest o rizicima, kao i procjene prostornog rizika kombinirajući nepogodu, korištenje tla i podatke o osjetljivosti područja za ovlaštene koje donose odluke o istim. Ove procjene rizika su od velikog značaja za smanjenje rizika od nepogoda, te za program klimatskih promjena kako bi slijedili održiv razvoj.

drasinfo
w

Niste pronašli što tražite?

Pošaljite upit našoj službi, a mi ćemo vam u što skorijem roku odgovoriti.

Postavi pitanje